Sageli vandetõlgilt küsitud

Pakume vandetõlgi teenust eesti- soome ja soome-eesti keelesuunal.

Mul on vaja tõlkida dokument/tunnistus/ kohtumäärus/pärimistunnistus/ soome (eesti) keelde, mis on hind?

Hinnapakkumiseks on vaja kindlasti saata dokumendi leheküljed kas (esialgu) pildi kujul või skaneeringuna. Ilma selleta ei saa hinnapakkumist teha, pelgalt lehekülgede arvu järgi saab anda orienteeruva hinna, mis ei ole lõplik. Diplom ühel lehel maksab 40 eurot.

Mul on vaja äriregistri/karistusregistri väljavõtte tõlget soome keelde.

Siin saab vandetõlk ise teha värske registriväljavõtte, teha sellest tõlke ja ka kinnitada seda tõlkel.

Ma soovin dokumenti tõlkida vaid osaliselt, kuna tervet ei ole vaja.

Sel juhul peate küsima vastuvõtjalt, kas ta on nõus osalise tõlkega. Soomes on selle kohta kindel reegel, et vandetõlk ega tellija ei saa otsustada osalise tõlke tegemise üle, vaid vastuvõtja. Eestis tuleb samuti vastuvõtjalt igaks juhuks järele küsida, kas ta on nõus osalise tõlkega. Mõnikord võib osalise tõlkega minna kaduma oluline kontekst, aga mitte alati. Kui tellite osalise tõlke, palun märkige ära need osad/peatükid, mille tõlkimist vajate. Tõlkel teeb vandetõlk selle kohta ka märke, et tegemist on osalise tõlkega.

Kas piisab pildist/skaneeringust või pean näitama originaali ?

Kui on tegemist ametlike dokumentidega, millel allkirjad pitserid peal, tuleks üldjuhul esitada ka originaal, et vandetõlk saaks tõlkel kinnitada, et tegi tõlke originaalidokumendist. Sageli teeb vandetõlk originaaldokumendist koopia ja kinnitab koopia tõlke külge ning kinnitab, et on näinud originaaldokumenti. Üldjuhul notarid tahavad, et tõlge oleks tehtud originaalist.

Kas digitaalse allkirjaga tõlge sobib?

Eestis saab vandetõlk kinnitada tõlke ka digitaalselt, sel juhul laeb ta digikonteinerisse algdokumendi ja tõlke. Soomes ei saa ametnikud sageli Eesti digidoc-formaati lahti, tasub küsida vastuvõtjalt. Sageli kasutatakse saatmisprotsessi kiirendamiseks pabertõlke skaneeringut, vajadusel saadetakse paberkuju tõlge hiljem postiga.

Kui kiiresti saab tõlke kätte? Kas kiirtööle on hinnalisa?

Tõlke valmimine sõltub töö mahust,  vandetõlk annab tähtaja koos hinnapakkumisega. Kui soovite kiirkorras, tuleb pakutud hinnale 30% hinnalisa. Samuti nädalavahetusel.

Kas dokumenti on vaja apostillida (mis on apostill)?

Apostillida on vaja Eestis või Soomes väljastatud ametlikke dokumente (nt koolidiplom, registriväljavõte, notariaalne volikiri), mida soovitakse kasutada välisriigis, mis on liitunud apostillikonventsiooniga.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevus, st kas tal on õigust allkirjastada.

Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi

  • originaali,
  • notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,
  • väljatrükki või väljavõtet.


Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud. Näiteks Soomes väljastatud dokument tuleb lasta apostillide Soome notaril.

Kuidas tõlke eest maksmine toimub?

Maksmine toimub arve alusel ja alati ettemaksuna peale tellimuse kinnitamist.

Mul on vaja tõlkimiseks näidata originaali, kuid elan teises linnas/riigis.

Sel juhul võite saata originaali postiga (parem tähitud kirjaga).

SUULINE TÕLGE

Mul on vaja notarile vandetõlki, kas te sellist teenust pakute?

Jah, vabade aegade olemasolul tuleb vandetõlk tõlkima notaritehingule eesti keelest soome keelde ja vastupidi.

Mis on suulise tõlke hind?

Hind algab 100 eurot/tund, ja alati kehtib miinimumtunnitasu, isegi kui tehingul läheb aega vähem.

Kas on võimalik ka ärikohtumisel suulise tõlke teenust saada?

On küll, kõik tingimused saab läbi rääkida.

 Kust ma saan vandetõlgi pädevust kontrollida?

Justiitsministeeriumi kodulehel:

https://www.just.ee/kohtud-ja-oigusteenused/elukutsed/vandetolk#soome

Tõlgib vandetõlk Kristiina Palk (endine Käit)

Viis tegurit, mis mõjutavad keeleõpet ja nõuanded neile, kes pole ammu keelt õppinud

1. Negatiivsed kogemused minevikus

Siinkohal oleks lihtne öelda, et ära lase end mõjutada negatiivsetest kogemustest, aga need tunded istuvad meis nii tugevalt sees kinni, et ei ole lihtne neist ühe sõrmenipsuga vabaneda. Kindlasti on nii mõnigi meist kogenud koolipõlves (või ka hiljem) negatiivset kogemust keeletunnis. Sa võid olla kogenud seda, et õpetaja mõnitas, vähendas Sinu võimeid stiilis „sinust ei saagi rohkem oodata“, oled kogenud kaaslaste või õpetaja kärsitust, kannatamatust, hääle tõstmist. Kuna Sul on sellest ajast nii negatiivsed kogemused, pead Sa saama õppida toetavas ja positiivses õhkkonnas. Seega, kui oled selles osas tundlik ja oma võimetes ebakindel, on Sul hädavajalik saada õppima Sulle soodsasse õhkkonda. Kui lähed oma raha eest õppima, googelda oma keeleõpetajat või küsi keeltekoolist, kas Sa saaksid oma keeleõpetajaga enne kohtuda või vähemalt kas Sa saaksid temaga enne näiteks veebikeskkonnas või kohvikus kohtuda ja vaadata, kas õpetaja on Sulle sobiv.

2. Püüa lahti saada vanast mõttemustrist

„Ma olen puupea“, „grammatikat ma küll ei taha õppida“, „sõnad ei jää mulle pähe“, „mul ei ole keelte peale annet“. Esiteks, negatiivse mõtteviisiga ei jõua kaugele eriti mingis valdkonnas, seega proovi endale selgeks teha, et Sa ei materdaks end juba ette maha. Grammatikat ei tasu karta, see on osa keeleõppest. Oskuslik keeleõpetaja põimib grammatikat ning suhtluskeelt osavalt ja pole võimalik õppida keelt ilma grammatiliste konstruktsioonide õppimiseta. Õieti, on küll võimalik õppida ainult kuulates ja rääkides, aga sageli hakkavad inimesed ise huvi tundma, et nad ka õigesti räägiksid ja hakkavad ise grammatika kohta küsima.

3. Järjepidevus

Järjepidevus on keeleõppes väga tähtis. On inimesi, kelle jaoks on väga raske olla järjepidevalt tunnis, aga seda tähtsam on võtta materjal ja hoida õpetajaga kontakti, et puudutud tunni materjal saada ja see läbi töötada. Juhuslik keelega tegelemine ei vii tegelikult sihile. Varu nädalas piisavalt aega kodutöödeks, kui tundub, et Su kalendris ei jätku iseseisvaks õppimiseks aega, räägi sellest õpetajaga ja käi võimalusel alati tunnis kohal.

4. Ebarealistlike ootuste asemel sea realistlikud eesmärgid

Mida kaugemal Sa oled olnud keelte õppimisest, seda vähem tasub endale pähe istutada ebarealistlikke ootusi nagu „keel selgeks kolme kuuga“. Keelt ei saa keegi väga kiiresti päris selgeks, sest keel on lõputu kosmos, kus on eraldi alamkeeled nagu väiksed tähed või planeedid, keeles on väga palju sõnu ning keelega on seotud väga tihedalt ka selle maa kultuur ja kontekst. Võiksid endale panna pigem selliseid eesmärke nagu „soovin suhelda kolme kuu pärast klientidega lihtsamatel teemadel“ või „kolme kuu pärast ma saan hakkama elementaarsete suhtlussituatsioonidega “.  Sõnasta oma eesmärk kolmeks kuuks või kuuks ja vaata perioodi lõpus tulemus õpetajaga üle.

5. Usalda oma õpetajat kui oled ta juba endale valinud/leidnud!

Kui Sa oled juba sobiva õpetaja leidnud, siis usalda teda. Kui ta annab Sulle tagasisidet Sinu keeletaseme kohta, siis usalda teda. Kui Sina tahad, et ta kirjutaks Sulle tunnistusele, et Sul on B1 tase, kuid tema ei ole sellega nõus ja annab Sulle A2 taseme, siis ei ole see kiuslikkusest, vaid ilmselt see nii ongi, et Sa pole veel B1ni jõudnud. Keeleõpetaja  NB! Nõudlikkus ei ole kiusamine! Nõudlik õpetaja on teatud juhtudel väga hea. Ta sobib neile, kes kipuvad viilima ja endale valetama, ta ei lase Sind rajalt maha libiseda. Kui Sulle sobib aga rohkem õpetaja kui juhendaja, siis püüagi endale otsida vastav õpetajatüüp.

Kristiina Koolitused planeerib ja koostab kursuseid vastavalt kliendi soovile ja vajadustele. Koolituse tellija saab enne kursuse algust esitada oma soovid ja planeerida aja keeleõppeks. Tellimiseks kirjutage meile!

Teie küsimus või päring