Vandetõlk tõlgib ametlikke dokumente. Sageli soovivad ametiasutused (üldhariduskoolid, ülikoolid, riigiasutused, notarid, kohtud), et teie dokumendist teeks tõlke vannutatud tõlkija. Vandetõlgi kutse tagab tõlke kvaliteedi ja maksimaalse vastavuse algtekstile. Eestis annab vandetõlgile kutse Justiitsministeerium peale eksami sooritamist ja seega on vandetõlgi pädevus riiklikult tunnustatud. Vandetõlgi teenuse hind algab 35 eurost lehekülg (kaasa arvatud väikedokument).
Täpse hinnapakkumise saamiseks saatke skaneeritud dokument: info@kristiina.ee Tõlgib vandetõlk Kristiina Palk (endine Käit).