Tõlketööd

Hind sõltub keelesuunast, kiirusest, mahust ning ka sellest, mis eesmärgil teksti vajatakse.
Ühe lehekülje arvestuslik maht on 240 sõna. Näidishinnad levinumatele keeltele:

Miinimumhind 10 eurot
eesti-soome al 16* eurot/lk
soome-eesti al 15 eurot/lk
inglise-eesti al 14 eurot/lk
eesti-inglise al 15 eurot/lk
eesti-vene al 14 eurot/lk
vene-eesti al 14 eurot/lk
Ülejäänud keelepaaride suhtes küsige pakkumist: info@kristiina.ee

*Hinnad on orienteeruvad ning täpse pakkumise teeme Teile, kui saadate oma tõlkimist vajava faili.

Vandetõlgi tõlge

Vandetõlk tõlgib ametlikke dokumente. Sageli soovivad ametiasutused (üldhariduskoolid, ülikoolid, riigiasutused, notarid, kohtud), et Teie dokumendist teeks tõlke vannutatud tõlkija. Vandetõlgi kutse tagab tõlke kvaliteedi ja maksimaalse vastavuse algtekstile. Vandetõlgi teenuse hind algab 35 eurost lehekülg. Sama hind kehtib ka väikedokumendile ühel lehel. Meie pakume soome keele vandetõlgi teenust, tõlgib vandetõlk Kristiina Käit.
Pakkumise saamiseks kirjutage: info@kristiina.ee

Toimetamine

Toimetamisel vaadatakse tõlketeksti sisulist vastavust algtekstile. Toimetamise hinnad algavad al 7 eurot/lk. Küsige pakkumist: info@kristiina.ee

Keelekorrektuur

Keelekorrektuur on teksti õigekirjavigade ja teksti tervikliku korrektsuse kontroll. Keelekorrektuur käib automaatselt iga tõlke juurde, kuid soovi korral pakume korrektuuri lugemist ka teenusena kliendi saadetud tekstile. Küsige pakkumist: info@kristiina.ee