Sageli vandetõlgilt küsitud

Pakume vandetõlgi teenust eesti- soome ja soome-eesti keelesuunal.

Mul on vaja tõlkida dokument/tunnistus/ kohtumäärus/pärimistunnistus/ soome (eesti) keelde, mis on hind?

Hinnapakkumiseks on vaja kindlasti saata dokumendi leheküljed kas (esialgu) pildi kujul või skaneeringuna. Ilma selleta ei saa hinnapakkumist teha, pelgalt lehekülgede arvu järgi saab anda orienteeruva hinna, mis ei ole lõplik. Diplom ühel lehel maksab 40 eurot.

Mul on vaja äriregistri/karistusregistri väljavõtte tõlget soome keelde.

Siin saab vandetõlk ise teha värske registriväljavõtte, teha sellest tõlke ja ka kinnitada seda tõlkel.

Ma soovin dokumenti tõlkida vaid osaliselt, kuna tervet ei ole vaja.

Sel juhul peate küsima vastuvõtjalt, kas ta on nõus osalise tõlkega. Soomes on selle kohta kindel reegel, et vandetõlk ega tellija ei saa otsustada osalise tõlke tegemise üle, vaid vastuvõtja. Eestis tuleb samuti vastuvõtjalt igaks juhuks järele küsida, kas ta on nõus osalise tõlkega. Mõnikord võib osalise tõlkega minna kaduma oluline kontekst, aga mitte alati. Kui tellite osalise tõlke, palun märkige ära need osad/peatükid, mille tõlkimist vajate. Tõlkel teeb vandetõlk selle kohta ka märke, et tegemist on osalise tõlkega.

Kas piisab pildist/skaneeringust või pean näitama originaali ?

Kui on tegemist ametlike dokumentidega, millel allkirjad pitserid peal, tuleks üldjuhul esitada ka originaal, et vandetõlk saaks tõlkel kinnitada, et tegi tõlke originaalidokumendist. Sageli teeb vandetõlk originaaldokumendist koopia ja kinnitab koopia tõlke külge ning kinnitab, et on näinud originaaldokumenti. Üldjuhul notarid tahavad, et tõlge oleks tehtud originaalist.

Kas digitaalse allkirjaga tõlge sobib?

Eestis saab vandetõlk kinnitada tõlke ka digitaalselt, sel juhul laeb ta digikonteinerisse algdokumendi ja tõlke. Soomes ei saa ametnikud sageli Eesti digidoc-formaati lahti, tasub küsida vastuvõtjalt. Sageli kasutatakse saatmisprotsessi kiirendamiseks pabertõlke skaneeringut, vajadusel saadetakse paberkuju tõlge hiljem postiga.

Kui kiiresti saab tõlke kätte? Kas kiirtööle on hinnalisa?

Tõlke valmimine sõltub töö mahust,  vandetõlk annab tähtaja koos hinnapakkumisega. Kui soovite kiirkorras, tuleb pakutud hinnale 30% hinnalisa. Samuti nädalavahetusel.

Kas dokumenti on vaja apostillida (mis on apostill)?

Apostillida on vaja Eestis või Soomes väljastatud ametlikke dokumente (nt koolidiplom, registriväljavõte, notariaalne volikiri), mida soovitakse kasutada välisriigis, mis on liitunud apostillikonventsiooniga.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevus, st kas tal on õigust allkirjastada.

Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi

  • originaali,
  • notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,
  • väljatrükki või väljavõtet.


Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud. Näiteks Soomes väljastatud dokument tuleb lasta apostillide Soome notaril.

Kuidas tõlke eest maksmine toimub?

Maksmine toimub arve alusel ja alati ettemaksuna peale tellimuse kinnitamist.

Mul on vaja tõlkimiseks näidata originaali, kuid elan teises linnas/riigis.

Sel juhul võite saata originaali postiga (parem tähitud kirjaga).

SUULINE TÕLGE

Mul on vaja notarile vandetõlki, kas te sellist teenust pakute?

Jah, vabade aegade olemasolul tuleb vandetõlk tõlkima notaritehingule eesti keelest soome keelde ja vastupidi.

Mis on suulise tõlke hind?

Hind algab 100 eurot/tund, ja alati kehtib miinimumtunnitasu, isegi kui tehingul läheb aega vähem.

Kas on võimalik ka ärikohtumisel suulise tõlke teenust saada?

On küll, kõik tingimused saab läbi rääkida.

 Kust ma saan vandetõlgi pädevust kontrollida?

Justiitsministeeriumi kodulehel:

https://www.just.ee/kohtud-ja-oigusteenused/elukutsed/vandetolk#soome

Tõlgib vandetõlk Kristiina Palk (endine Käit)