Hetkel pakume teenust soome keelele ja eesti keelele.

Õpetaja viib ettevõttes läbi testi ning annab kirjaliku hinnangu keeleoskusele vastavalt Euroopa keeleoskustasemele. Sama teenus on ka eraisikule, kes soovib oma keeletaset testida. Väljastame kirjaliku dokumendi, mis kehtib kaks aastat. Ühe inimese testimine maksab 36 eurot. Testimine toimub tellija ruumides.

Keeletestide koostamine ettevõttele koos erialase sõnavaraga: koostame ettevõtte spetsiifikast lähtuva keeletesti, nt meditsiin, juriidika, pedagoogika ja anname testivõtme. Küsige hinnapakkumist: info@kristiina.ee

Lõputööde toimetamine soome keeles, eesti keeles ja inglise keeles.

Euroopa keeleoskustasemed

A1 Algtasemel keelekasutaja, esimene tase

A2 Algtasemel keelekasutaja, teine tase

B1 Iseseisev keelekasutaja, esimene tase

B2 Iseseisev keelekasutaja, teine tase

C1 Vilunud keelekasutaja, esimene tase

C2 Vilunud keelekasutaja, teine tase